limitense-banner-new

Zingeving is essentieel in je leven. Het bepaalt in grote mate je plezier in je leven en de werkelijke drive en wat je neer kan zetten gedurende je korte bestaan op aarde. Als je zoekt naar geluk ga dan op zoek naar de zin en de betekenis in je leven, want geluk is daar een gevolg van. Geluk kan je niet nastreven, kopen of verkopen. Je wordt gelukkig door de binding die je hebt met de dingen die je doet en met de mensen met wie je omgaat. Mensen met een duidelijk doel in hun leven zijn gelukkiger, tevredener en hebben meer positieve gevoelens. Andersom blijken mensen zonder duidelijk doel in het leven meer last te hebben van angst, depressie gevoelens en vooral ook afleidingen en verslavingen.

In deze complexe tijd van snelle ontwikkelingen is de maatschappij individualistisch geworden. We zijn vooral op zoek naar korte termijn geluk dat vaak gebaseerd is op materiele waarden. Er groeit echter bij veel mensen weer meer de behoefte om tot zichzelf te komen, en terug te keren naar de echte zin in het leven.  Download onze flyer hier 

Als je het lastig vindt om te genieten van je leven en je ervaart stress op het werk of in (familie)relaties, kom dan naar deze sessies. Samen gaan we op zoek naar wie je bent, wat je kan en wat jouw zin is in het leven. Hoe kan je meer genieten met minder stress en hoe kan je bewust weerbaarder worden. Heel concreet krijg je inzicht in je huidige situatie en de stappen die jou helpen op weg naar meer zin in je leven en dus meer genieten van je leven.

Om een (persoonlijke) indruk te krijgen over ervaringen thema s die te maken hebben met zingeving, kun je deze  7 minuten durende impressie bekijken .  

Hoe pakken we het aan?

Regelmatig gaan wee inloopsessies houden waarbij we beginnen met een inventarisatierondje van themas en onderwerpen die nu spelen in je leven. Samen kiezen we één of twee onderwerpen, die we in de groep respectvol bekijken en waar we op reflecteren. Vaak blijken ze zeer universeel herkenbaar en verbindend  daardoor met de aanwezigen. Degene die het onderwerp heeft ingebracht legt uit waarom dit onderwerp lastig is voor hem/haar en waarom het pijn doet. De anderen geven aan hoe zij dit beleven en hoe zij daar mee omgaan. Mogelijk levert dit tips en suggesties op voor de inbrenger van het onderwerp en helpen deze suggesties hem/haar op weg. Als laatste kijken we wat mogelijke vervolgstappen kunnen zijn. Naast delen en reflecteren zullen we ook oefeningen doen voor rust en ontspanning, maar je komt ook in beweging. Je zit dus niet de hele avond op je stoel.

Welke thema’s zijn belangrijk?

Het is geen cursus, we volgen geen programma, maar er zijn altijd bepaalde thema's die een rol spelen in deze sessies:

  • Hoe maak je contact  met je omgeving (verbinding)
  • Leef in het hier en nu, niet in het verleden, niet in de toekomst
  • Wees jezelf
  • Investeer in je relaties
  • Vermijden en aangaan conflicten
  • Denk positief en wees optimisitisch
  • Stop met je zorgen te maken, stop met piekeren
  • Geef je gezondheid de aandacht die het verdient: blijf in beweging, wordt niet passief
  • Geld maakt niet gelukkig; wat wel?

 

plaatje tbv websiteNog wat trefwoorden die de levenskwaliteit sterk beinvloeden : conflicten, vermijding & uitstelgedrag, overleiden/afscheid relatie, overactiviteit of juist passiviteit, moeheid/lusteloosheid, contact maken & (onder-)houden, schuldgevoelens, schaamte. 

Waar vindt het plaats en wat zijn de kosten?

De bijeenkomsten zijn op nbasis van een vrijwillige bijdrage in iedergeval voor koffie en thee van minimaal 2.5 Euro per  bijeenkomst. De sessies duren circa 1,5 uur. Aansluitend bestaat de mogelijkheid om individueel met een van ons een afspraak te maken. Alle sessies zijn op basis van waardebepaling achteraf.

Locatie waar de sessies gehouden worden zijn in Hengelo en Utrecht bij voldoende interesse. 

 laatstge wijziging 9-4-2019

 

In deze complexe tijd van snelle ontwikkelingen is de maatschappij individualistisch geworden. We zijn vooral op zoek naar korte termijn geluk dat vaak gebaseerd is op materiele waarden. Er groeit echter bij veel mensen weer meer de behoefte om tot zichzelf te komen, en terug te keren naar de echte zin in het leven.

 

Als je het lastig vindt om te genieten van je leven en je ervaart stress op het werk of in (familie)relaties, kom dan naar deze sessies. Samen gaan we op zoek naar wie je bent, wat je kan en wat jouw zin is in het leven. Hoe kan je meer genieten met minder stress en hoe kan je bewust weerbaarder worden. Heel concreet krijg je inzicht in je huidige situatie en de stappen die jou helpen op weg naar meer zin in je leven en dus meer genieten van je leven.

 

Hoe pakken we het aan?

We gaan voor deze inloopsessies uit van een maximale groepsgrootte van acht deelnemers. Belangrijk is, dat je je veilig voelt in de groep en dat je elkaar vertrouwt. We zullen daar ruim aandacht aan besteden. Het zijn heel persoonlijke onderwerpen, die aan de orde komen en dat behandelen we met zorgvuldigheid en respect. Elke deelnemer moet zich kunnen uiten en zijn kwetsbaarheid kunnen tonen. Het kan best eng zijn om dit soort dingen in een onbekende groep met elkaar te delen. Maar onze professionele begeleiding zal je nergens toe forceren en zal je alleen uitnodigen je eigen grenzen te respecteren en toch vanuit openheid aanwezig te zijn.

 

Aan het begin van de sessie inventariseren we de onderwerpen die jullie zelf inbrengen. Samen kiezen we één of twee onderwerpen, die we in de groep respectvol bekijken en waar we op reflecteren. Degene die het onderwerp heeft ingebracht legt uit waarom dit onderwerp lastig is voor hem/haar en waarom het pijn doet. De anderen geven aan hoe zij dit beleven en hoe zij daar mee omgaan. Mogelijk levert dit tips en suggesties op voor de inbrenger van het onderwerp en helpen deze suggesties hem/haar op weg. Als laatste kijken we wat mogelijke vervolgstappen kunnen zijn. Naast delen en reflecteren zullen we ook oefeningen doen voor rust en ontspanning, maar je komt ook in beweging. Je zit dus niet de hele avond op je stoel.

 

Welke thema’s zijn belangrijk?

Het is geen cursus, we volgen geen programma, maar er zijn altijd bepaalde thema's die een rol spelen in deze sessies:

·         Hoe maak je contact  met je omgeving (verbinding)

·         Leef in het hier en nu, niet in het verleden, niet in de toekomst

·         Wees jezelf

·         Investeer in je relaties

·         Vermijden en aangaan conflicten

·         Denk positief en wees optimisitisch

·         Stop met je zorgen te maken, stop met piekeren

·         Geef je gezondheid de aandacht die het verdient: blijf in beweging, wordt niet passief

·         Geld maakt niet gelukkig

 

Waar vindt het plaats en wat zijn de kosten?

De bijeenkomsten zijn gratis. Wel vragen we een bijdrage voor de koffie en thee van 5 Euro per bijeenkomst. De sessies duren circa 1,5 uur. Aansluitend bestaat de mogelijkheid om individueel met een van ons een afspraak te maken.

 

Locatie waar de sessies gehouden worden is bij www.BuitenInzicht.nl, Koningsweg 8 in Hengelo Gelderland. 

 

N.B. Op zaterdag 30 augustus zijn we tijdens de cursusmarkt in het CODA cultuur & bibliotheekgebouw te Apeldoorn om e.e.a. persoonlijk toe te lichten: http://www.coda-apeldoorn.nl/activiteiten/vrijetijds-en-cursusmarkt/advertenties-deelnemers-h-o/#section-12508Actueel

Meetup ''Feel your inner force''

Meetup ''Feel your inner force''

Dear reader,

Its been long time ago that I published any news here. This is an annoucement and an invitation for a meetup in june. Maybe the circumstances are changed since you subscribed to this group, but you are still probably sensitive emotional person with themes that you are ...Lees meer >>
Meetup Empowerment Weerbaarheid Utrecht

Meetup Empowerment Weerbaarheid Utrecht

Beste lezer en ingeschrevene in deze groep,

Deze groep had ik net voor de COVID uitbrak opgericht en eigenlijk geen regelmatige trainingssessies kunnen organiseren. Bij deze wil jullie nu uitnodigen na deze COVID periode op een nieuwe locatie in kanaleneiland. Bij deze wil ik jullie ook persoonlijk uitnodigen voor de ...Lees meer >>